BHH Londra Meclisi Program Taslağı

BHH London UK

Değerli dostlar, BHH Londra Meclisi son toplantısında alınan karar gereği Geçici Yürütme Kurulu’nun hazırladığı ve tartışarak geliştirmeye başladığımız program taslağımızı aktarıyoruz. Adı üzerinde taslak olan bu metin geliştirilmesi, düzeltilmesi için tartışmaya açılmıştır. Bu noktada gerekli desteği hiç çekinmeden vermenizi istiyoruz.    Öte yandan bu program taslağı dışında Birleşik Haziran Hareketi … Continue reading

Birleşik Haziran Hareketi Londra Meclisi 2. toplantısı yapıldı

Birleşik Haziran Hareketi Londra Meclisi 2. toplantısı 1 Mart 2015 Pazar günü Londra’daki Türk Eğitim Birliği Derneği’nin Fikri Sönmez Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantı kısa süre önce hayatını kaybeden Yaşar Kemal için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından misafir olarak katılan HDP Seçim Komisyonu’ndan iki arkadaşa seçimler konusundaki görüşlerini açıklamaları ve yurtdışında … Continue reading

Birleşik Haziran Hareketi Seçimlere dönük politikasını açıkladı

BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ’NİN 7 HAZİRAN GENEL SEÇİMLERİNE YÖNELİK KAMUOYUNA DUYURUSU Ülkenin dört bir yanında kurulan yerel meclislerimiz 15-28 Şubat 2015 tarihleri arasında yaptığı “seçim gündemli” forumlarda ortaya çıkan görüşleri Genel Yürütme Kurulumuza iletmiş; bu  görüşler ışığında toplanan Kurulumuz, Birleşik Haziran Hareketi’nin 7 Haziran 2015 Seçimleri’ne yönelik tutumuna ilişkin aşağıdaki açıklamayı … Continue reading