Birleşik Haziran Hareketi Londra Meclisi 3. Toplantısı yapıldı

BHH Londra Meclisi 3. Toplantısı 5 Nisan Pazar günü Türk Eğitim Birliği Fikri Sönmez Salonu’nda yapıldı. Toplantı öncesinde katılımcılar her zaman olduğu gibi saat 12:00’de kahvaltı için biraraya geldiler. Katılımcıların kendilerinin yaptığı ya da satın aldığı yiyeceklerle yapılan kahvaltı sonrasında saat 13:15’de Türk Eğitim Birliği Fikir Kulübünün organize ettiği Kızıldere’de … Continue reading

HAZİRAN Türkiye’sini Kuralım

HAZİRAN Türkiye’sini Kuralım 2013 yılı Haziran ayında halkın Erdoğan-AKP iktidarına karşı gerçekleştirdiği büyük direniş Türkiye’ye bir yön çizdi. Bu yeni yön; mücadeleci, anti-emperyalist, ilerici, emekçi halkımızın yakın tarihin tanık olduğu en büyük başkaldırısı ile çizildi. Bu başkaldırının beslendiği kaynak, Anadolu’dan emperyalistleri kovan, Amerikan 6. Filo askerlerini denize döken, 15-16 Haziran … Continue reading